bART sIMPSON by sIMONkING
bART sIMPSON by sIMONkING
sK!
reatio
ro
sK!
this ansi draw simon king, special for my friend rem/procreationexmortis.
sorry 4 bugs - fastbusyshit ansi :
simon king simonk@friko.onet.pl
lub simon king, gdanska 13, 89410 wiecbork, poland