,, title ,, cocaine .. . .. ,, for ,, discofunk1974 .. .. .. ,, by afroRKSSSSXXXXXSXXSSSSSSXXXXSSXXXXSSSSSSSSSX6????????6SSSSSF,gSSg,gg,gg,gXXgYSSS dXXXl lXXXXXl ?XXXX ?FSb,4Sl l :6FSS S :F,gdXX: :ggXX ,dbb, .gdbbg, ,gdl ?ggl . ?Xl jQXXX?XXXQ ,XX? jXX?gg :XX? lSSs ?b,..,d??b,..,dX??Xb,..,dX??Xb,..,d?.SSSSSSb., ,dSSb,,dSSb,,dSSb,,.aSSSXXXXSSSSSX* 7XXSSXSF , 4XSXXSQ this little pup is on da cocaine... ... . .. . dXSS7Qb, ,F? ..,,,aaaaa,,,..
.,aa,.
.,aiba,
.,aiI88liIba,
.,diiII888liIba,
,aiiII88liI8biiII8888iiiiII8iiII88??Y84??iII88SSSS@g.4 .g@SSSSII88F ll YII8Y .,gg. ,d .gg. 4I8l ,4XXX*? ,di8b ?*XXXX4, dI. .,diiI88b,. .SSSSiiII8SSSSiiiI8dbii8b di 8F ,db, 4ibodbod8IiiI88IIi88IIIi488IIIii 48IIIIii 488IIIII 488IIii
4S??S88IIIIi
4SSg. .g@SS88IIiii
YSSS88IIii
48IIIi
48IIIi
whats with 48IIi
that face man.... 48IIi
whats with the face.. 48Ii
48Ii
48Ii
48Ii
48Ii
p.s .. thanx gdr.. man.. you really helped me alot.. can you imagine how i
would have made this so crappy without your shaping advice :
and yes.. i know my shading sux.. true dat.... true dat...
afrocreep...