k S
e S
e
p SSSSsss,,,...
trzebamiecfantazjedziadku