D e s p e r a d o
: E G O Z . d b . E G O Z :
.... : . EE EE . : ....
:...... . . .: dEEE EEEb :. . ......:
:........ . .,,. SEEE EEES .,,. , ........:
, ,dSPYb.SEEE EEES.dPYSb, ,
.,. dSSl. ,SSSEEE EEESSS .. lSSb , .
., . lSSl . , SlEEE EEElS . . lSSl. .. . .
. . . s,Yl : . llEEE EEEll . , lP,s . . .
. s. .b.,. . l SEE EES l . , ,.d. .s .
. , , , Y, . Y, . dS lSE ESl Sb ,. ,P. ,P .
... . , , . .: . s,.,.Y. dSSS SE ES SSSb .P,..,s . . . . . . .
,..,s..b. b Ys,GGGGG.,sP .P .,d..s...,
:l ., Sb : .. . b,.P ,l.,d .P...P.. dS .. l
. ll,,P Y :. Yb. . .sP . .dS .. .Y . .Y, ll
. l,S,,,S,. Sm,.,d ,P ,l b,.,mSS ..Y,. .b,l
. :b, ,sSP .,dSSSSSSSSSS ,sl SSSSSSSSSSb,. YSs, ,d:
. YSSSSSSSSSSSSSSSS ,dP , SSSSSSSSSSSSSSSSSY .
. . . . . . . . . ,d. . . . . . . . . . :
: . XXXXXXXX . . . :i:
:i: . : .. . . . . :i: . . :ii:
,sl l : l : :i: :ili: . i : :ill:
,d l i :il :i: :i: :ili: .. l i . :li:
,d il :i: :l: ili li l lb. l li: ,P :l: ili: .,dSb, .,sb : .l, Yg, : :l.l S.Sn, ,dSb,.: ::il: ,dl,. ,SBl ,.li . lli li i:: .,l, , .,lb. ili: dP Y ,db ,dSb,. ,S .,lP :,d :, lil
Y. db, Y b :i db, ,l , .,lb. .di: l ,d :: . .. I :P l, ,db : :l: .lY db, Y b :i:li ,P .,:. .,dli ,lb
Yl. :l: ll lT l, ,db i l i : :il. ,dl ,illl Tl ll ::l .,li Yl. :l: :i: :ll,l ilS :i. :il,. l:: . Y . Tl ll : Y iSl illli . . Y . il,. l:: :iil: ill ill. :.S .. . . . Y . :illii: ll ilP
lll:lS S .::. : :. : : .: : .: ,P ::illi: l ilP .i ll il: . : :iiiii:iii::iii:iii: .,dP ,d. :illi: iil li: l :l: :ilillllllllli::i:.,: ,dTW: ,: :iii: lS .d. li: l v. :i:iiiliiii: ,: ,di:ilP di: :i: l .., : : : il. . v. ii:::: ,d: ,Tli:P ,di: : dP :i S i ,. : b, n,. .,dP .dP .,lli:: . , :i :il lS :l. l. : .,..,dli: ,P l:l :l
Sb,: i Sb,.: : . :ilTWli: . s. :iil: l
,lS, i : Wli: : .iin. ilTWP lb. YP, Sl: :l . ,li : Wli: :illTWb,. ilTWP : :l:. s, :Sli:
:: : lli: Wlli: .: :ilTWP illTW :: : li il:P ,P:lil:
ill,. l : Sli: Yll: :ilTP.. ilT :: :i: :i. :il: ,dP :,l ,ill,.Yli: Y .. . il : :SSl. i:i: :. ...,ill,. ii.i: . ,. .,. ... i: : :ilS ,P :SSl, i ilil.,lil. ll b, YPYP : , :l: , : :SSili .il YSSlS,Sll. l .s . ,dl : :i: :SSl. ,ilSS.l . YS.l.l,dP : : dP Y ,db : :ilS .,lS S, , Y lYb, . . db, ,l . :l: illl i b, b SS :i: dP . :l: .lY ,. : :il il YSb. Si: : :T: :: . . .d, ll lT : Yi : :: i:lS ,.Ss, :i :ili: : db,,db,P ::l .,li:l:l :l: ::i: SS YSS,.dS. :il, :i: .:: Y . ::iil: l:liWWi:
:il, ,.i il : .i: Sl: :ilWWli:
:lS : :l. . i : ::i, ,ii :Sli: :i:P S l. : l :il :l i: Y Desperado :ili: :: l
l: : :i lili: ...... ..... :ill . : Wil :i: :iiill: : ......: : : :iill::i.:: l,. : :iiiiill: ....:. ............... :iilllli: :i:S,. :iWWW i . ....... : ::iiillli: S, l :i ,WP : : .:. : ::illi: SP, :i ,dP ..... : ..: : .:iiii:: :i: : :ii:
lSSb,. WW :.::iilil:iWlillillllii:: : : :.::
.l,S Y,. T . . : :ilWlWWWWlWWWWWlWWWWlWWllli: :il .i
l,dP l ,dP . : ::lWWWWWWWWWWlli: :l ,l:
iY : ::i :illWWWlWllli: ll ,l
: ,dWP :iillli: : : :illWWWWllli: :ll .
ill ., illWW illllWlWWW:WWlWlllll : .i
: ,dP WW: :: :lWWlliTWWWWWilWlWlli: ii
ll : : :iWWWWWWlllllllWmWWi: :ii
.il , :i : ,ll YWWWlil:WWWWWlSi: :i.
::. ,dP l n, YWW:Wl:lWWWWWP ,P :ii
.i P : . YWW:SlWS . :i:lWli: :i: . dSb, YllllllP ,dSb . .
:lWli: ,sl l : l : :. YS, li:ii::l ,SP .: :i:
:lWli:,d l i :il :i: :illn,. .,.:. :,. .li::iii:
:lWli: ,d il :i: lb,.dSiS.i:SiSb,.dSlli :illi
:lWli: ,P :l: :lWWWPYWll: :illilWli:.dn, ,dSb,.: :illWWWlWl lWlWWlWli: :illi
:Wli: l, , .,lb. :ilWWWlllWP YWlllWlWlii :illi:lWli: Y. db, Y b : li:.l .: ll:il : :ill :lWli. :P l, ,db ..... db,llb,dl : :i: :lWlli: Yl. :l: : . . dWWWW :ilW : :i :
ilWli:l Tl ll . . . : lWWlWWklWllWb :ilW : il, .
ilWli: i. :il,. l:: : YWWPYWWYYWWY:illW :ill
Wli: li . . Y ....... .: i llY :ilS : l
Wli: l. :.S :.. . ,b. . . . .d, Y :ilY.,l
Wli: lll:lS S . i : WY,db,,db.db,PW . :i.ii
i ll ilil :l i: YWWWWWWWWWWWWWWW ,b ll .li
: l :l lilill,. SWWWWWWWWWWWP s. l .llS,Sl
l :iiill ,ill,. SSSSS Pd,l.l.SP
l,. : :iiiii :iiiiillll,. ii. ,bYl Y , ,S
:i:S,. :iW:iWWW iil.,lil. ll : Pd :i: SS d
S, l :i i ,WP : YSSlS,Sll. l :i: i :T: : :iS
SP, :i ,dP ..l . YS.l.i: :i: i :ili: i: ,sS
lSSb,. : WW S, , Y i: ::i il:
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDesperado
This Ascii is dedicated to israeli special forces unit EGOZ.
Number 1 unit in the war against the Hizballa in lebanon.
If anybody wants to lurn more about the EGOZ unit check this site.
www.isayeret.com/egoz/article.htm