DRKUL
T R R R R P Ru ud prrd p: LrD tan : DRKUL
9600-28k8 500 MeGz PROGz DMz zz um: 32-14-437677
FROM 19:30