hugi diskmag logo colly by digi
hugi diskmag logo colly by digi
:: : : issue 19 :digi7
:: : put info here. :.............. ??
@y,,y ZZy .,yy,. .,yy,.
l: Zy,. .,y: ZZ
: :l Z :l :7
l: Z : : ?l
Zy Zl j?**?l l:
? lZ 7 Z
: : l Zl or here
:: : : Z: ZZ ZZ :
ll l l lZ l l2
Z1 Z Z : : :1
2 Zbd: byyZ: l
Z ll l :
* :jZ jjZ *
::: : *?Zjj jjZ?*
:::: :: or there..
::::: ::: or here..
,y, ,.
,. . . . - Daddy, why should i read HUGI issue 19?
i: , , . - Do it or ill devour your empty brains...
:i : , .::. , ., , . . , .
:I , :ii: : . , , ,g, : :
.8 : . i88i . , yS ,db, . HH .
8 ., 8i . 1,d, .., *, . ,
Z . 8 I? d7? .,y? ,
. ? . i. +yS?*I ,
8 .,y??b. :.? yS?b, I ,
.., I ??, S7 ?*?b. 88 .
? i ? , : . b, IZ.
?* :. :i . i? . . . i
.. I8 . .1I . ?i :
: 8Z .I8 . : :
i Z :, d? :I
I I ?b. ,d :8 digi
j? byoyb,???? .,db,.
?S?* ?S *?SS?* ,dS?*
,yy, .,ySSSSy,.
. .,. : .? b
: .b l l: yS ,yy,.:y l:
-dg- l2 : 1 :l *? l?: :l
11 l2 2 ,yy. l : 1 .yy.
2l 11 ??. 1 1 2 ::
: 2l 2: SS: : 2 ?? l db l hugi diskmag
y,. , :: 2 1l l l b,,d 1 ?j? 1 issue 19
,.., .1 l1 1 1 *??* 2b,.,d2
2 :2 .l :2 2 2 jS???Sj
1 jSSS :: : .yy. .yy,
l ,yyyd l :: ::
:2 22 *? 1 2 l j. l l db l
1 11 2 : :::.. . 22 1 :b, : 1 1 2l 1
l ll 1 l: lllll l 1 l 2 *b :l 2 2 11 2
: :: l 1l ZZZZZ b,.,l : 1 ..,,: 1 1 1 l2 1
2 : 21 ?Sj *: jS? l .j? l l ?? l
l b,... ...,d: ,,......,d: :b,d:
: *?jjjjjS?*,djjjS?* *?*
-- ,yZl ---dg-
-+*?jj7
?ZZy,. ,y yyy
?L :yyb4Z
.what do you.... ?: b ?
: see in this :... ll jZ??Zj l:
:........picture?.: :Z :l
Z
: :7 yZZZy,?j
l7 d,4
Z,j?*?jb ?
j7 ll
l ZZ
:L d7
lL *yy,y d7
?jl ? Z7
*? ljjjj lZ?*
,y, hugiissue19infoinfoinfo
,y yy.
b yy,
b. jb ,
?7 : ??
?y .yy? ? y,.
: b?? ?y
-dg- l L : Z? y:
lZ l ?l :l Zl
: :7 y :l : l1
: l : Z: Z ?Z Z2
Zl : l ll Z Zl Z
Z Z :Z :
: : yl yyyy
y? ? : y7 d,
:? :7,7,
? :7 l7 *7 ?
? ?7 Z*y, y,,..
,7,.7 .,yy
,.,,.?,*