mass distortion by dead soul
mass distortion by dead soul
.+ ,,,aa,,,
,i a, a,, ,,aaTTTTaa,,
l ds i,,i
, ,7TTT
TaaaaTaa ,, , i
T T ,aT, ,aT ,aa ,
TT ,a i ,Ml M ,i ,aMM Ta, T
TT iT , ,Mi ,aMi,M,tMaTMMT,a ,, +a,
Ta ,a ,TM MM ,aTMi iMMMMMMMMMMMT,aT,a++aa,Ti
T ia aTMMi ,aMMMM ,MMMMMMMMTTTaTT,,aa T
T ,aTMMMMMaTT,M,TM lMM iTl ,iMMMM ,T,aTMT ,sTTMMT
T + TMMMMMTa TM MMi ii .lMMMi ,iT,iMMT ,a ++a,
,aTMMMMMMMMMMMMMM, M lMMli il MMl ,iMMMM ,t,aMMMa ,
,TTTMMMMMMMMa, iNNl i .iMT ,iMMMMMMT ,T,aTMMMMMT ,aMMi
i,aTMMMMMMMa lNi l .MMMMMMMM ,MMMMTT aTMMMTl
,aTT,aa,7MM, li .i iTMMMMMi tMMMMaTTa, TMM
iTTiiMMa i TMM,MMMMMMMMMMMMMTa, T
TMMMi aMMMMMMMMa, Tli , ++, TMiMMMMMMT
aTTTT a, +, TTl ,T li 7,,,,MMMa +
,+,,a ,aa, MMi, ,i i,i ili ,aTTT M
a ,aTMMMMMa, , ,MMi. i, l Til ili.,a+ , T
a,MMMTTTa, Ta iMM ,NN ii l .llli T ,,T +
+T iMMa, ,aTTaiT MMM NNNi,a lMN + ilil aTTT a,
......... .. lMli. . T
iiiiillllll555MMM MMMMMMM .lMMl TMMM5ii.. l
Ma,, ,,,,,,,,,, MMMMMMMMMMMMMMM iMMMi MMM5i. i
M ,l555MMMMMi MMMiMMMMTMMMMMT.MMMM .MMM55. .
... i55MMMMMMMi MMMMMMTMaTMT .MMMM .MMM5i.. i
...i5MMMMMMMMi M,TMMMTa, + MMMi MM5i. .
....MMMMMMMMi MMi,TMMMMTaM + ++ ++++ iMMM lMM5. . i
. T5MMMMMi .... ,TMMMMMT, +++ +++ .lMlT. MMMMM5 ,l
i TMMM ,aMMMMMMMMMi, ,,,,, lMli lMM i
,a,, TTa, .TMMMMMMMMM ,, ,, lli .iMM l
i TMMT TMMMMMT , , ii +MT i
iMMMMMNMMM Ta, TMT , , l ,T ,,aa
i MMMMM++MMM . .+
l. i, ,Mi .:.:.. ,Ma . , l
iMMMl .:.::. ., .,yT ,MMM ,MT . i
i ilMMM. . ,MailiiTiTTTMMMT ,iMa, ii.
.MTli iMiT ii5MMT ,aTMMMMMT iT5li.
l T li MMMi i,aMMMMMMMMMMMM55ll.
i iT li. .MMMMi ,,TMMMMMMMMMMMMMMM5llii. l
+Tl l lMM. i5MMMMMMMMMMMMMMM5llii. i
i iMMMMi .i5MMMMMMMMTTMMMMM5lli. .l
s Mi. MMMMM. .i5MMMMTT,a,TTi. .
iTa iMM. .MMMi i5MMMMa+,a,a.
iTa la MM MM .il5MMMMMa,a .. ,i
Tta ..laM,i. lM iMi il5MMMMMMT ... ,i
ilTa MMMaMMi.lM M l5MMMMll . . ,
iillTa MMMMMMMi ,Mi .iMMMMl. . t
. .iiillTta MMMMMaaMMM 5MM5li. ,l
. ..iillTa MMMMMMMi 5555. ,
. ..iila MlMl il. ,i
.. iilT, Mi . ,
t, ..ilTTTT t
i .,TT, ,i
HHHi ,t
.,atTTTTTTTT
, aTMMMMMMa, ,,,,, ,tTT T
,aTi.aMMMMyyMMMM, T deadsoul T
MMMTMMMMi. . . , mistode i
,TMMi T T . .. T
,aTTMMT . ,i
aTMM +
T ,. , ...,, ...,,
Ta ,Ti ,ii ,aTTi ,aTTi
iTi,iT l i ai T T
T .l yyi ..,,aaa, ..,,aaa,
aa i TTl TTl
i i l il ... Ti ... Ti
il l ii ii
i aTTa
TT ,aTa ,aT,
, . T ...,, .
TTa, Ti ,aTTi l. i
iTi l T T
i i ..,,aaa, li
Ta, i i TTl
il l i ... Ti l ..
yyyyy l ii l T,
ii,
TT TT T. . TT
T mass distortion i op: biogenesis ..
--cut-----------------------------------------------------------------
for biogen .
FILE
DS-MASSD.ASC
images: X1 X2
data: JSON
invert
PREVIEW

SAUCE
 • title
 • mass distortion
 • author
 • dead soul
 • group
 • mist:ode
 • date
 • 1997-08-22
 • comments
 • datatype
 • character
 • filetype
 • ascii
META - TAGS

copy tags navigation report a problem