Logo Colly by Dead Soul
Logo Colly by Dead Soul
,aaa,
: :,aa,.:::::,aa,.:::::::::::::::::.,aaa,. ::: ::: ::::::::::::
: ::::,ll,:a::,aTa,:.Tl.:.:.a : :: ::::::::::::
: .:::, ::::: ,:::::: ,. : ::.,:a, : ::a:::::
: l:::l .a ::dl .a:::::. .: ::l :::: l:.,aaaa,,a.:::::
: :. : :, : ::,: . : la:: l,.:::: : ::::::::::::
: .: .: l: .: .:: :: ::.Taa,:a:: .:l :::::::
: ::l :: :l :: :l: .:l ::::.Ta: l : :: ::: ,aaa,
: : :: : :: l:: : :,a, :: ::l : ::. :::
: l:: :: l :. :: ::.: l:: lTaal:: : :::,:,:::
: :: :: :: :: ::: :: Ta,:::a :: Ta::a::aT
: a,, :: . ,a :: a,.: a,, :,TTa,:,aT,:::.Ta,:.,,.::,aT.:
::::::::::::::m:::::i:::::s:::::t:::::i:::::g:::::r:::::i:::::s::::::::::::::ds
li:::.:i:::::iliillllil:i:il
lilil:l.::.. ...:...il:lilllii:ii.::.i:ll
ilil:i.i .. : . :li:l.il:ililil.: .:. :.lilllill
ll:ili.: ,a. l.i:.i li.l:ili:ill: :.: . .: liiliiilil
li:i.:i .: : i .:l :i i.::i:.ii. . . . i:i:ii
i. :.: . . : .i : .: .:.:. : ,a :.::l:.::
: : . :. Ta, , : . . :. : . :. .:: :. .:.i. .:.:
. ,a a ,a a ,a.a ,a a ,a a ,a:a
, aaa aaaa, aaaa . aaaa
l . , a .
Ta,:,aTa, ,Ta, ,aT TTa, ,aTT :. T
. . . . . . . . . . .. . . . sss ,aa . ..:. . .
:.: .:.i :. : .ds : .: . : :. :. ::. .: : :. Ta,,aT. :. ::i:.: :
:.::l :. :.: :.: :.: : . . . ... :.: li:.
ii:i.i:i i.i: i.i:i.ii:i i.i.:.: :.:::.:i.iilii:i
lilili:lil Ta, , l:ili l:lili:lliil.l:li::.::ili:lllill
lillli ,a a, lil.lillil:lii:iiiililli
lil il:ililiilillillliil
l . lllilllilll
Ta, ,a ill
. . . . . l
a, T Tl aTa, l
.Tal base .T,aaa, .T .Ta,
ala,Ta, ,a.la,l,la, l.ala,a la
l aa,TT aT l , a a+aa a +.
l .+, , l , l .+,+,,T l l +.+aT
d , ,+.a ,,a a l , a T, aa r +, ,l. + k
a,. ,l, ,+, l ,l,a ,l .+a,a. .a,l,a ..+,., ,a
, + l , ,+a+ . a ++la., l a+,a
. ,l, ., .,l,+a+l. ,l,a a .,l +.l l l
Ta, ,aT Ta,.+ TTa. .+l Ta. a l
l l . . , l d l ,l
d o m . a i n s ,ds/mist
T la ,l la,T,TT,Ta,,aT,a+a
, ,l l, l . TT,,ala,. aa,..a,a,.l. l
,aa,. a , , l l a l , lT alal ,,+ l,a a l
,la , , l l ., ,a a,a l Ta T ,l,l l l .
a T ,.,a, , l l , l ,a ,:.+ ,a. l
llT a a l, + ..+.. l a, + a
a la ,l aaa,la a, a ., +,a. aT l aa
a , .,aT,a a , l l , l aTl l
l ,,a ,a aa l , .,a .
,a, , aT.T ,,la , .a,. .a, .,a, .l
l , T 1a,l l ,aT ,aaaaaaaaa T lTl l l
l, TTa, l l a,aT
.aa,, . ,a l l TTT
.T ,, kopyright liberation front ,la.
TTa, .m a i n m e n u. ,aT ds/mist l
a,
aa,, a aa,, aa,, aa,,
l
,a ,
a
a
l ds/mist
K opyrig h t ,
, ::::: . , .ds :::::
,aT ,
::l:::::a::a,::l::::,:::::::,::::,:
:,::::,:::::,::::::::::l::::::
l l a l , l l
l , , ,
o ,,r , i o n
a f f i l i a t e d
laaaaal
l --Wally the Fire-Breathing
l Dragon
,aa, ,
::::::::: , a aa
::: aa,. TaaT .,aa a,.,
l, --- ,al l
+---+ +a,++,dP+++ -KLF -+ - --+-- - -+
l l ,
+ a , +
IN F O H E R E! ! ! ! ,aT
: +--- ++----+- -+ ---- -- -+-- ---+---- --+--+ +--+d-s+---+--+ :::
:: ::: taaaiaaataaaaa, ,iaaaaaa
,aa,l,aa, :::: :: :::::::::::
,allla,TT
aTa
lT. l, ll. + . . ,. l
l l l Ma i n a , l
a,, l . + l l
. ,T l , l + . l l
, l a , ,, ,al l
., . . .,,a . , a a , , + l,+
a, a, aaaa,. a. a, l a a, ,
. l , l l. , , l +
,.. ,l ,l ds/mist
ll , , l, , l . , .
aaal , l lTlaaal a, + llaaal
k o p y , r i,g h t l i b e r a t i o n f r o n t
,aT Taa,.
+ll l
.,al
l. l l
,aTT Ta, .,,aa a,l
Tla,.,l lal ,ll ,alTT
l. T. l ,aTTTl. Ta,
li .i ,aTTTl. l ll
,l. .l l Tai ds l
,l l Ta, ,aTTll, il ,
+,,Ta + ,l@*
yyyyyy:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ,ayyyyyy y yyyyyyyyy yy yyyyyyyy yyy yyyyy y
. .. ,a aT a,
::aa ,+ l
,+ l ds
: .yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy---yyyyyyyyy
d . a r k .,aTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
,aTTTa, ,aTTTTa,,,,aTTa
aTa,,aTa,,,aT i,,aTT
, TTTTTT
,,,,,,,aaa ,,,aa T
l,,aail .l
l li ii
i yyyyyyy TT l
i yT Ta TT
l,, ,aT
lTT aT T .aaTT
,,,aaaaaaa ,,aaT ds
aaTTT,,,aaaaa,,,
CRAP gggggggggggggggggggggg
op: ,,,,,, ,,,,,,,,,
ii ll
ii ii
TTTTT l
l TTTTTTTTTa
l li l
gggggggg i il ii
i li l
l il,,.
l
TTTTT
dead.soul mistigris ggggggggggggggg g SHACK
i aaaaa ,,,aaaaa,,
l , + TTTa, TT
i. TTa, T
l . ii.
,,,, i i,aTii li,aTTa,
T lT ill i
i l, TTTTli,
TaaaiTia,,aTT TTa,,
deadSmist
,,,,,,,,,,,,,,a,,,,,,,aaaaaTTaa,,,,
T T T
i
ia a T, a i
i, T l T ,
TT ,i ,i ,i ,i ,,T,
--T ,T T--
TTi l TTTl t l T
l ds.mistigris
TTTT T T
,,aail ,,aailTTa aaaaa,liaa,
iT i iT i iT i
,,,aaa l
l il ,,,,l
ii ii ds ilii i
.l l.l l.l ll
li,,,aTT li,,,a li, T
, iT
Legion ,,aT, of a, Knights
l ,,,,,
,,, i i ,,,,,,,
l . i ,aTTTTa,
i l l aa,i TTi,
. l il,TT, T l
i l ,,,, TTT li l l
l. i. i. il .a TTaa,.,ai
i .i l il . ,aTT
l .laaaa,,,i l Main l li :::
ll i Soul T. :
,,,,,, Ti :: :
LOst SOuls
dsmist
l T
i T
l LOst TTaa
l l. T
i i i
l TTi
i
lTTT ,,,aaT l
TTT,,aT i
TT. .
T l
TTTTaaa,,,,, ,,,aaa ii
l
TTTT .
TTTT TTT
SOuls
dead.soulmist
T,
T,l T ost
TT la,
i
, , ,il
, yyy i T
, la, la,T
yyyyyyyl i i
yyyy , lTa
, T,
ds.mistigris yyy
yyyyyyyyyyyyy l ouls
19 Ta,TT, aal
---- ala
97 T iyyy
,ggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggg
,iT lll gggg
l iii
l li
il a
il llll li
il iii li
i il
il
ds!mist
neo sporin!