bmx style cluster
bmx style cluster
sggg ggg sgg sgsgsss sss ggg ggs
SbiSbSbi sssggi ggi i gg
ggg Si
+- ,P
bmx style cluster. developed by me. enjoy.
bk logo
sggggg
sggggg s sggggg ,P
.ssssg. gssd
: ?Sb. P ?Sb. gsssssg
ggg i i bk. ::: :
gsiiss
ega studios small logo
sg**d?Pb**g**Pb**gs
Ii: iIi Iii Ii gggggsgIi
bk ega studios.
prototype fileid.diz for its upcoming move
,d ,d ,d proto
,d ,d ,d y
.d .d .d p
,S! ,S! ,S! .ee.
i: i: i: d b
: s: s: sP d
inform
ations
bK
?ssss:?ssss:ssssP:ssssP
ssP ?ss
prototype logo
.d.d.db.sssss.db.ssss bk gggb..db.
I I I I gggI I gggI II II I
.d.d.db.sssss.db.ssss bk gggb..db.
I gggI ggg
prototype fullscreen logo
g gg I g gg g g gg g
ssssssss: ssssssss sssggsss sssggsss
- g .ss. .ss.
ssssssssss d b d b
. + g : i: :i i: :i
j : g
bk , +- *
j:
sssg
prototype P
* + sgssssg b.
Ii:. :i:i
P
:i:
bk prototype
fin