*?S*,
...***,.??,
.sib,?
l.iSSi*. ,?SSi*. .iSSi*.
:l.?l.:l.
.: i: ..,,l: l: l
.ll?:l :
l: l: , l: l
*?/ **
gorsze od twoich na bank, zero plynnosci w krawedziach
mozesz zrobic anti aliasing :
phz