myst ascii by stalker
myst ascii by stalker
1ts call3d Th3 Bl00dy Th1ng
lmmm mmmm mm mmmmm mmmmm :mmmmm mmmm mmm mmm m mmm mmm mmmmmmmmmmmmm mmm l : mmmmmm : :....: .................... .... ... ... ..
...l.: .... :...:. : :..:. : : :......: ... : :....
. : : ::...: B-L-O-O-D-Y :.. :......: ..... :
... :...:. : :..:. : T H:I.N.G: ... .....:...:.. : : : :
: ..:...: :.. : : . :.,:ji : : : : . :...: : ...... .:... :: : :ll .....: ..... :: :
. .... .:.:.:....:...........l........ .... ...:..: .......:...:
: ... .:...:..:.:..:.: : :: Y:.....: ... ...: :...: ::
:.: :...: :... :.:...: : l..ll :.: ....: :... :...:
: .....:: : : : :j: : : : : :
: .....:...:.. : d Tb .....:...:.. :
: : .,ydLj LJ :: : :: : : : . :.. ...: ,dPT P ...: : ..:..: ..... :: :
: :.. : : : jP.:.:. :. YL, : ::. ....:...:..: .......:...:
. :.....: TjSSg, Tb. ..:.:...:...::::...: ::
. .... ...:..: ...Tb b, Tb .... .....:...:.:.:.....::...:
: ... ...: :...: :: JP Tb Tb... ...: ::...:: ::: :
:.: ....: :... :...: jP TL l: ....: :... :.....:...:.. :
: : : : jP Ti : : : : : : :
.....:...:..,dl P lP .....:......:: : :
: : :iP P jP : : : :: . :...:
...: ,dP L,. ...: : :
: : : . ,dP TSS@g, :...:
.....:jP : :::::Wb.Tb : : :
. .... ...:..il : ::::WWS, Ti .....: ..... :
: ... ...: :: ::::WWS .JP... ...:..: .......
:.: ....: :..Yl ,,::: :::WSS ,dP... ...: :...: :
: : :Tb, ,,::: ::::WWSSSdP.: ....: :... :...:
.....:.. ,,::: ::::WSP : : : :
: : : : b Tg .....:...:.. :
i ...:..: ..,dSWWi:,gWWSSg, : : : :
. .... ...:... .jWWi:jWW lWW,gg, ...: : :
: ... ...: :..WWggi: WW :SWWPTi : . :...:
:.: ....: :... TWWl::,YWWggP lSSW
: : TWWSPYWWSPjSSSWW jP : : :
.....:..,db@SS@g,.g@SWWSSWWWWhP .....: ..... :
. : : ,g@S WWSSWWWSSWWWWI .... ...:..: .......
...: jWWPjWWSWWWWSSWWWWW:: : ... ...: :...: .
: ,gdWWPWS:SWWWSSWWWWW:: :.: ....: :... :...:
d,dWWP,ggg,TWSSWWSSWWWWW:: : : : : l
WWg lWWSSWWSSSWWI:, .....:...:.,d SSPjPSSWII:: : : : j
ggggg ggggg ggggg gggggggggTSWI: ...: :Y
/ WW WWW Y ,:. : . :.T
ohh MAN!@ gg,,gg, ,gg, j ,::: l
my legs!@ g, ,g, g@P ,:::
where are TS@g,,,,,...,,,g@SP ,::
. they!@? SYPS .:::: : They cut it?@! TP : :::::WWW,.
ji . . : :: ::: ::::WWWSSSSSSba,,
,db, ..:: : : :: ::::::WWWSSSSSSSb .,g@SSS@gg@S@gg@S@g,. ::::::WWWSSSSSS jSSSSSS. ::::::::WWSSSSSdSSWWWWWWSS, ::::::WWWSSSSSSSWWWWSS,:::::::WWWSSSSPW lSSSWWW:::: Ts,:WWSSPWWP jPTPTSSWWW::: T.:::::
WWWP j ,, TP g lSSSWWW:: . : :::
TP .,l ll jSSWWW:: :
.,gL,,jl SSSWW:: lb ::
g@SPLgSSWWW:: 7T ::: :
WWSSb jjb, ,dbySSSWWP:: lg,. :: ::
WWSSP, TggSSWWWP:: jb ::::::
WWWSSY ,,jP ,, TSSWWW::: j,:::WWBb,
WWWSSl P lSSWWWP::: g :::::WWSSb
WWWWSSL.,dL,.jSSWWWW::: j :::::WWSSS
WWWWWSSSSSSWWWWW:::P..:::::WWWSSS
WWWWWWWSSSSSSSWWWWWWW::: TP..::::::::WWWSSSP
TWWWWWWWWSSSSSWWWWWWWWW::: ,adb, :::::WWWSSP TWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSWWWWPT:::,g@SSS@g,.:WWWSSP TWWWWWWWWSSSSSSSSSP .g@S@gSPTb
YWWWPP jPTPP l WWW l jl jl jl j
W l Tl T: :
Tb,Tl b, .
,gg, : :ji.
YPL .,,,. Ybggd,P i: .,g@SP
Y,..,P :l.,g@SP . .,g@SP
Why allways ,g@S
,dSP
i: i:SP i: i: i: i: i: 6 :l :l :l :l :l :l :l
I g ,. I ,. I I I I I . ? . :: :: b :: :: :: :: :: l
il il il il il il il
:b dP :b dP :b ,: :b ,: : P g gg
,gg, i l
jLTPJi. cause we like blood!@
YPL i: : : Ybggd,P :i ll
Y,..,P :
i: : .,gg,. ,g@@g,. :i ll .,,,,. ,g,
P lssL..jSPTby : b l gg Tl :: : sL..jP ggSSSSSgl l. il .l lP igSSWWWWSSSL,.,jSSSSSb.TP.dSSSSgg
SSWWWSWWWWWSSWWWWWSS.TP,SSWWWWWWSSb, lSSSWWSSSSWWWWSSSSSWWWWSSWWWSS@@SSWWWWSSSWWWSSb,TSSSWWSSSSWWWWWWWWWWSSSSWWWSWWWWWWSSSSSSSWWWSSSSSPsTrCIA , ,
,g g g: , g@SS@g, *.,*
,g * b , i jP Tb l:
jS Tb, .jl * jP :i l: l:
:l 7 mmm mTP: , , * , g g:i :i
i: . ,, i g b l y
l P2g@7 YL. .,ji l: l: :i
P2 TSP :ig * :i l:
Mystify Rhythm!
., g,. ,
l: l: ., g,.
:i ,7 :i g g:*l: ., g S
Tb. Tb. , i :i , ,7 l: l
: : Tb, .j l: :i :
li ii li ii YP: :i 7 i
:: l: :: l: ,, li li Tb,
6 ,d T2g@7 :: : l: l
l: ii :i :
:i l:
,d
sTrCIA -CUT-cut-cut-cut-cut-cut--cut-cut-cut-cut-cut-cut-CUT-prelogon made by StalkerCIA for Mystify Rhythm BBS.
ascii requested by Disappearing boy