,,,ggg m e r g e 2
lWWW :WWW
,,,,:WWW:,,** ,,,,,, ,,,, ,,,,,
,, WWW : WWWW WWWl lWWWWWWW lWWW WWW WWW ,,
:WWW :WWWl :WWW: :WWWlWWW :WWW WWW gg,,WWW,,,ggg:
lWWW: WWWl WWW:WWW*ggWWW :WWWWWW
phzbpop
blah
fonty suxx
Ascii do gardnerowego magazynu MERGE
-phzbpop
--REQUESTZ--
pehaz@chickmail.com
beepop@chickmail.com