pOinToMeGa@! by scr1bble
pOinToMeGa@! by scr1bble
mOpmOpmOpalldaylOng..mOpMopMopwhileisingthissong. m 0 p
gggsagg gggsagg gag a :
g g aaggaaaasz
ii s .iii i i iii ii i i iii i i :
: ijji ikki ijji ikkibb!jji ijii :iii ikji
.... :: .... . : .::. .: . i .. . .
. :::i i::i :::i i::i :::i :::i :::: :::i .
ijji. j ijji. ii i ijii iiii ijji ijji
. i: aaa i: as i iaa i .
aaaaaaag aaaag aga a
1a :
P O I N T .. O M E G A
asciiz: scribble mOp
opRUSHTY :
! hello to everyone in mOp. HI. .. oh, and me. i am eleet.!