.,q@S
q@
b.
b
j
?,,
.qj
.d?
@P.* :l
,7,7 .,d
b.
S@p.
L.,
,@S:.*Q,
-cw *,
@,.,,l
*b
P
P
j
:P?
.,q@?
j
b
b.
q@
.,q@S
s p a d e