emk spin/plf/gen
li lll
i: ill: : ,dili ::
li : iPY ,*dS@i,
il i ll :: ,di:lglb
:gygygygl i l :: diliSSi
Yb dP dil: :: Yl
:: : Yb*+*P.,,ggggSSi8di :: l
:: ,dil88il8 :: i
**, ,dll88888i iP
i ill8888S*8l ,dlP
l :: iiill8i: :: lS@@gg@SiP
,*d8S*, l : illl di SS ,
: ilT8b, + , . dliiS :
il8 g,.gS@@SSSl.,gSllii ,
ill8888 il888888lii
il88P ill888liiil88TTli ,
*SilS*,iill888lilSl dTllii
Yill8888liP l .,+l8TTlii: ii::
:: Yill88liP ,l,.,*+,i di8TTlliii
*illlYP* l ,dl8TTlliiP
Yillb.,gSS*g,gSi88TTlliiP
the mighty mouse... *Silll88888TTllS* ii
*ggygyl *gygygyggy* lgygygygygygygygyggyygyg* *g
Yili SSS iilSSillP ,gSSSg,
i b, ,d i ilP ,diil
ili il,.,i iil r e m o r s e l diili
dill iill88l li il88l
gSiillT ill888i TilSg,.,gSlil il88
iillli iill88l iill88 Yil
illili i88S lilillSilb Yiil
Yi Yib, iil
. .,gS*, Tii .,gS*, YilS. iil
li iill lil8l,.i lil lillS. Yil
l ill iil88l iill i:li, Yi
iili il88 ili iil88 i
lSilliill lSilllll iilP l
S iill88S iill ** di
i ii i+, *
, * r e m o r s e , * - 1 9 8 1 * , , *
well i did this one A LONG TIME AGO! but i havent released it so i use it as
an guest 4 that group PURG... btw.. this was an remorse promo.. but never gave
it to them :
emok..