mirror mirror... by emok
mirror mirror... by emok
mirror mirror cant you see....
.gSSg.
d:7ll777b
dl 7:77*l 77 l7 :b
d 7 7l 77 77 :7 lb
: 7: 7b 77 7 ll l 7bd7 77 l77 :l . ** :: 77 :7 77 l: 7b. .gg. ii 7 7l7 ll 7b7b ll l7 l : :7 7b. . : l l7 77 7. . : 7 77 d: .g .,gSlig. :7 . .d7l .g7. 7Sg l7 d.b.l d7.gg. 7i 7 d.b d d li ..l d ll lii . *: :7 dii 7 b. d777.d77li .dS@@S b .,,. 7l7 .,,. bli S@@S7.nm. b.db. 77 .db.dli mm.7l *7b 7S*7b. 7:7 .dli*S7b 7* ll l 7 7b.l:.dli l l 7b. 7:lli .d7 b.* . .7l:li. . *.d d l .gg. 7:li i .gg. . b 7l dSg,. .gS:Sg. .,gSli b l. S**S:l:lii .dSgg 7.,gSgg,.l:lSSSggggglli 7l 7SSll::SS**li. b : lsSSs7::l:7ggSSli :b lb 77 . i7 dl :llii lb:b.g : 7ll li : 7b. *.gfi 7Sg.d88ll b.7llii b. 77******7 .db. 7.gSSg,. .gSSSg. : ldS@g@Sli ll *Sli : lg. 7 lii i 77 i. 7lii .dli.7.d. 7li .dli * 7li. *SSSSSS* dS* *77 ..::: *7Sg. .d7 :::: Sgg ..
:: llli 7 b
li .
g,....,gg :7i: O ::
S*****g ll :: .gSSg. i O .
ii i
lii lll O
7llii ii .
*SS* li O
dii
dllii
dllii
dllii
llii
7llii
7ii 7
emok poffelipoff
En massa tack till BYM fr att teruppliva denna ascii med en massa tips
till hur jag skulle kunna frbttra den. Tack tack tack.