You're Phat! by Grim Reaper
You're Phat! by Grim Reaper
Here it is... what youve all been waiting for... 742 lines of pure raw ascii
sit back, turn the music up, and tune in to some of the best ascii.. woo hoo!
by: Grim Reaper
gr----------------------phunky-fresh ascii logo colly-----------------------gr
yggm
TMMMMMf
QM
MM
jM1 jMMMMMg ygMgg
MMMMM0 jMMMMMMMf
jM 0gg0M L@@QM@
,yy BL M0 jMMMM@
jMM jMMMMMA MC jM jMM
QCBM MMg MM AM
MMMg MMMMMMMMMMMgyyMM
,yy 9MMNgg0MBMMMMMMMMMMMMMMML
@0MMMMMm MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM g0MMf
*mmMMMMMMMgy A@jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb g0MMMmP
9MMMMMjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0gggM@
QM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
WMN TM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
9@M jM XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0yy,, @MM@
yyyyyygmMM@@@M0 QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@P9MMM@
!LMjM MggMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg
MMM0MMMMMMMMMMMMMM@Mgr9MMMMg yg
jM@ MMMM@ MMMM
jMf 3MM
jMf B@
gMMMM !M
j@jMMMF jM gMMMMg
MbjM0 jMg MM0@
jMMMg 9
jZMMMMg
bQMM@
gr-----------------------Splat, right in yer eye----------------------------gr
4M
p9*jw**m, *f
mwMM44 p *
j jMT F
I F
I jMM 0Mf f
jg j
b !! m g
p@ TRMNyf qMwm
Ljp M?Q m
99
gr-------------------------death to all beavers!----------------------------gr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNggggggggggggggggggggg jgMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgggggggggggggggggggggggggggMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMFTMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMggggggggggggggggggggg +gMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM grMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMF jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM jMMMF jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMML IMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMML IMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf TMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM jMMMMML IM TMMM M MMMM M M jMMMMMMML IMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMF jMMML TM TM MM MM M MF jMMMf IMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMF jMf IMMMMM TM MMMMM MM MMMMMF jMMMf IMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MMMMMF jMMMfIMMMTMMMMMMMMMMM jMMMf MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMFjMf jMMMLTMMMMMMMMMMMMMjMMMfjMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMjMMMfjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMF jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMFjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
gr---------------------------dial 1 800 call att-----------------------------gr
MMM0 yyg4MMMMMMMMMMA gMMM@
MMMp jMMMMMMMMM90MM gMMMM
jMM MMMMMMMM@ MMM MMM
@ jMMM jgg jMM
jMMf jMMF QM@ MMM
jMMf MMM
jMMf pMg jMMF MMM
MMb 0MMMMMMMMMf jMM y
jMMMMMMN MMMM 0MMf MMM0m
gMMM0 9MMMMMMMMggggggMMMM 9QMMMMMy
jMMMM MMMMMMMMMMMMMgr 90MMMMg
gr----------------------------kickin da smiley------------------------------gr
jMMyAg gm
jMMMMMMMM
BMMMMMMMMMM jgMMMMpygMMMMM
jMMMMMMMMMMM jMMMMMMMNMMMMMMMMygMMMMMMMMM0g,
jMMMMMMMMMMM 9MM@BMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM@
jMMMMMMMMMMMML jMMM jMMMMMMMMMg !MMMMF
jMMMMMMMMMMMMM TMMM MMMMMMMMML MMM
jMMMMMMMMMMMMM TMMM gMMNgMMMM MMM
MMMMMMHMM@ MMM TMMM j0MMMMMMMMM0 MMMMg
MMMMMM TMM MMM TMMMMMMMMF MMMMgr
gr------------------------------Phat Mist-----------------------------------gr
j
T
gr - A
4 , g * *
!L +W jP11ygyygMMH4gg MP
!0 !6 j@KjAMMMMMMjGgNMMMM/ AMM0
j jMMMy@yyNMMMMMMMMMjN T
B TjyXy 0QMMM0ML j3 , j
M Dj2Zp y j vF j/ T,P
MAWPgN K/M MjWJMM@LMBF0@
gTC/ +mML,jy@ @FM
QF -j@QT0WNF j0M
gPQ,p! ,Q
E f f jU jf
, j j p ,
, .AWMLMy 0J
T MM0MMM0g j0
h *0MMMMQ
B MMMMMM@jF
Q0MMMBMKMc
HMMgM7@j
jMMMMQYX
MJQfg
a f
T
gr----------------------------Demons suck-----------------------------------gr
L MM I9 !P
fjL d. gc ,b
! j j j f
IMF Mf @M M MM0 ML
gr----------------------------Western Mist----------------------------------gr
jgggg qgg gg
*gfgg 3gg *gf
pgf gg TMf
MMMMMMMMMM0MMMMMMMMMMf
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMML
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMML
MMMMMMMMMMM IMMMMMMMMMMf jMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMML
MMMMMMMMM jMMMMMM MMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMML
MMMMMMMMM jMMMMMM MMMMMMMMMMMMM IMMMMMMMMMMMMMMMMMMML
@@QMMMMMMMMjMMMMMMMMLMMMMMMMMMMM ,jMMMMMMMMMMMMMMMMMMML
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyyMMMMMMMMMMMMMM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
+gNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgg
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMMMMMMMLjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMfMMTMLjMMMMMMjMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMf MMMMMML jM MMMMf IMf MM TML jMM MMMMMMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgr
gr--------------------------phucked up tweety-------------------------------gr
fj! Ff F
j j pj b L
F j Fj Q L
L ! J L
! wm
gr-----------------------------skinny Mist----------------------------------gr
, , yyj ,g /,g
T9 jFF b
T Tyf f 4p g
T f jL y
,L jL mm0L
,ygMMgrMMMg4,
jgMMMMMMMMMMMMMMMM0g
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb
jMM@MMMM@MMMMMMM0MMMMM0MM
0M0MMMM@MMMMMMMMMWMMMMM0MMg
jMM@MMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
jMMMMMMM0MMMMMMMMM@BMMMM0MMM
MMMMMMMM0MMMMMMM@MMMMM0MMM@
MMMMMNMM0MMMMMM0MMQMM@
gM@ MM00M QN/
0M MMM M
My @Mh j@
MMgygMMM@ MMMMMMMM!
!M@MQMM MM@M
jM2TMMMMMM0M jy
FjME00HDEMg,jMMMM@MMmy
bA@, ,WP9MMMM5MMW0
y NMUMKW 0MRpE0TM0M
TMM QMMMM@ygMM@M0BNWMZ7MyggNg
MF 0MMMMM@M0MM0MMMMMMMMMMM-
M MMMMM@ 0MMNMF
yyy,a yg yg, ,,, jy jg yy,yyj,
jMM@MPjgygmjMM MM MMMM0ygygmjM@MFjM@MF jgg MM0MMMMMM
jMMMMjMMM0yJMMMMjMM.jjMMj MMyMMQMEMMTM0jMMMMMjMMMMMMLMMMM0 .BML,
MM@MM@MMMM@M@MMMMMMMMMM *MMM@ M@M@ MM@ MM@ MM@MM@9Mf!MM@
gr-------------------------Skull Duggery Promo------------------------------gr
gMmjM0g gg gM pggggg
IM@MPM MM MMP MM
IMFTMfM MM TM MM
IMFTMfM MM +gMM MM
!! !@M
gr----------------------------Square Mist-----------------------------------gr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0MLjMMM MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@ @MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMjMMMMM jML jMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@yyyyyy7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyjMMM MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg0MMMMMMNgMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMggMMMMM MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMM MMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF IMMMMMMf TMMMMMMLMMMMLTMMMMf TMMM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFjMMMMMMfjMMMMfjMMMMMMMM MMMf TM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM j@QMMMMF @QM@jMMMMMMMMMM MMMf TMMM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MyjMMMMF !yyMMMMMMMMMMMM TMMM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMgp jgMMMMMgggggggMMM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMggBMMMMf TMgggggggggMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IMMM IMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M MMMMMMMMMMMMML MMMMMMMMMMMMMMMMMF IMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF IMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@yM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEJ@MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf !! MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf jyyg yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMgMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNgMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM,jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,jMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgr
gr----------------------------Snoop Doggy Dog!-------------------------------gr
, j , ay yy,
j/MH ,jF
M M jFjF 9MMMMm j M
jMM MM M 7MFjF !0M0gg M M
@ M jjF g L F f
.myw MPT ,*md .*MMM MMgM
gr------------------------------German Mist---------------------------------gr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IMMMMML MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML MMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMF MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMF jMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML M IMMF jMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFgggMNgMNg jMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMMM pyMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg0gTMMMM ggggp jgMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM My/ IMMMM ,yMMMMLy yyyyyyyyjMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM M y M IMMMMydMMMMMMygMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM M M IMMMMMP MMMMF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM yy yjMMMMMLy yMMMMF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM, ,,,MML, ,,MMMMMMMMM jMMMMM,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IMMMMMMjMMMMMMM jMMMMjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF +MMMMMMMMMMMMMMM@jM @@LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF MMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML!MMQMMMMMMM !MML jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgr
gr--------------------------M-I-C, K-E-Y, M-O-U-S-E-------------------------gr
p@ p4fg@gM g@M0MT
jZ/jF M j 6, j
j@ j@d j d
j w 4MMM@ j
gr-----------------------------uhh yeah...---------------------------------gr
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM
00000000000000MM0M0000MMM000000MM00000000000000000000000000000 , 000000
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF gg 4MM
000000000000000000000000000@GD00000000000000000mZZZpZZZZZp, !0
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMg ,g
000000M00M0MMMMMMMMMMMMMMMG -- - 00000000000000ZZZZZZZZZMM OM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ---j----- MMMMMMMMMMMMMMgggggggQM-Qg
000000000000000000000000EG --jgwQ-- 0000000000000ppppppZZpG00 ---
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH -L-- MMMMMMMMMMMMMgMMM.Mg/-
00000M0MMMMMMMMMMMMMMMMMH- - H00000000000000MppgMMX -QMMMMZZ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- - - MMMMMMMMMMMMMMM ----jggg
000000000000000000000G - G00000000000000GMGggDZpZZZZZ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZHMMMMMMMMMMMMMMM
00000MMMMMMMMMMMMMMMM0Gj00000000000000000NgpppZZZ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMggZ
0000000000000000000000G0000000000000000000000000000000
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZgMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
0000000000M0M00MMMMMMMMMNZ4EQM0000000000000000000000 MMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@ExMMQMQWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM gMQM
00000000000000000000000Mg000G jDMMMDZ0M000000000000000P ,ppppp
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMgjjjZyMMMgMMMMMMMMMMMMMMM gg
000000000000000000000XMMMMMMMMMMMMMMMMgGgQpQMMH000F aZZZZZpZZZ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyQQMMMMMg M gggggggggggg
00000000000000000000000000000000@EMQMM000G ,,ppZppppppZpppppp
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML l
000000000000000000000MMMMGMpGgggygggMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZpZZZ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMggggggggggggggggggg
000000000000000000000000000MM00MMMMM0MMM0000QOZZZpppppppZZZZppGM0ppZ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMgggggggggggggQMMQMMMgr
gr-------------------------come here Cthulu---------------------------------gr
j gEZZZZZ2 gzjZZZZZZZZZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZ7
*MQ. ,jMMjjjjjj5 /QMMMMMMMMMMMMMMMIjjjjjjjjjjjjjjjjjj-
mPmje7 jg0MMMM* OGg:MMMMMMMMMMMM+
2*2*2*2RMQjMMMMMMMMMr------mZ*GPmj*MMMMMMMMi555555555555555555e
!6PmPmPmPmje7MMMMMMMMpgggggL*Q9GZ*29GPmM*QbgJZZZZZZZZZZZZZZZZZZL
j*22N2*2*2*2NMMMMMMMMMMMMMLGc*G9mT29m2*2*+****MMMMMMMM****
j9G9G9G96PmPmMMMMMMMMMMMMML*EMGy*G9m2*G9m2*l jTMMMMMMMML
jTMMm2222NLMMMMMMMMMMMMML22m2*9Gj*2*Gm2MGr jTMMMMMMMML
jTMMMMMM9G9GMMMMMMMMMMMMMLMMMMMMMm2*MmZ*2MGT jTMMMMMMMML
jTMMMMMMMMMm2MMMMMMMMMMMMMLMMMMMMMMMMMm2A@mM jTMMMMMMMML
jTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLMMMMMMMMMMMMMMMm/ jTMMMMMMMML
j!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!PMMMMMMMMMMMMMMM9Z- j!MMMMMMMM!L
gr------------------------------BIG Mist------------------------------------gr
f
u U , T
Mb -
Y , jMMM
C MMMF , . n ,, , , ,
dMMMM - .
MMMMM -
BMMMMMM x
jMMMMMMM , , ,,
jMMMMMMMMF,
jM00N
pM@MMNMWW v s : : v
,ygMWMMNBNQMM,
yMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMQ0 a :
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@Q@ / ,
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM0QB@F
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMML
jMMMMMMMMM0BM00MMMMMMMMMMMF
MMMMMMMMMMMMMB@M@0MMMMMMMM@@MMMMAggyyyg,
jMMMMMMMMMMMMNMWMM0MMMMMMMQF0MWH
MMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMQMMMMMMME@ FF
,jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0NM@MMB
, jMM00000MM0MMMMMFMMMMMMWM
.r !MMMMMMMMMMMMMMMMM@ MMMMMF
i M@QMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMP
+ jMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM@
0@MMMMMMMMMMMMMMMM@ jMMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMA MMMM
MM0MMMMMMMMMMMMMMMMMM@ MMMM
MMMMNMMMMMMMMMMMM@0@ MMMMgg QMMMAgg
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm RMM0MM y0MMMMMMMMMg
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyggMM p0MMN0MM0MMMMMhy . ,jhM
gr-----------------------------Merlin with a rock---------------------------gr
2Ng g0fEEf MMMMMM EEEEEEEELEEE j0MMMMMLMMMMMMM0,jEE 4MMMMMM
0MG00MMMfjfjMQ@QMM@ @@@@@@@@L jMMMMMMMLMMMMMMMMjg MMMMM@
0NMNMMMMfjMMFMQMMN@p MMMMF MM MMMMMQNg MMMNQNM,jMM MmMNMNm
MMMMMMMfjMMFTMMMMmMF MMMML MM MMMMQNMfMMMN2NMm!jMMIMMMMNMF
MMMMMMMMMfMMF!MMMM0@ MMMML MM 90MQNQf0MMMMMM@jMMMMMM0@
w p,
gr-----------------------Fully Blown Mistigris------------------------------gr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@@MMM@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@LggMMMMMbyy MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ MMMMMMMMMMMMMMMMg MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFjMMMMMMMMMMMMMMMMMMb !MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMMMMMMMMMMML MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@--*MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM@9QMM Qgg MMMM@MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM My jMMMMM@PjMMMMMg,AMM6 QMM6 MMMFMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMML MF jMMMMM MLMMMMMMMMMMMMMMg jMMM 0M6 jMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMp BM@ !MMMMMMMMMMMMMMM BMMMMMMMMMg jM MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMg TM jMMMMMMMMMMMMMM0MMMMMMMMMM jMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM !*MML!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@ MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMF jMMM@ @MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 MMMF4TM0@QMMMMMMMMMMMMMMM ,!QMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMr ! 9jg jMMMMMgr@MMMMMMf *N04MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM gMMk MF MMM MMMMMMP
MMMMMMMMMMMMMMMMMM BMMMML yggmyjMMM gAf yyMM0@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMC jMMMMM pMMMMMMMMMM ,MMMyMM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML+MMM@! jjMF
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb jMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMM BM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P jMMMMMM jM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMM0MMmgMQMMMMy, yjMMMM@ MMF j
MMMMMMMMMMMMMMMMy MQNmw j,jj jMMMMMMMMMMM0h jMP d
MMMMMMMMMMMMMMMMMM , 9M! Q@M@00MT jM@ M
MMMMMMMMMMMMMMMMMMP , .BMg jMM jN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMg 0MMMMMg Mf jMMM
MMMMMMMMMMMMM4MMQMF MMygmm jM jg@MM
MMMMMMMMMMMMMMMMbMMMB@! @ M
MMMMMMMMMMM +
gr-----------------------------Skulls Rule----------------------------------gr
jp
gf
jgMMNg
jMMMMM
TMMMjMM
TMMMMf M
MMMMMMf MMf
MMMMMMfMMf
jMMMMMMMMMM MMM
jMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMMMMMML
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMM
,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMMMMMMMMMM,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy7MMMMMMMMMML
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf MMMMMMMMMML
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNgMMMMMMMML
BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMjMMML
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMM jMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
jMMMMMMMMMMMgrMMMMMMMMM
IMMMMMMM MMM
IMMMMMM MM
IMMMM M
IMM@
!MM
gr---------------------------Beam me up Scotty------------------------------gr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0M, 0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 MN@ ML QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 4 ,jQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF, MMMML ,3MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0@ , MMMML , MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1 fjMMM@dj j0yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdMLjL jjfMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMzg@M QMjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMj Mb M jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/Q/jcJMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyjEdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMgr
gr----------------------where the hell did this come from-------------------gr
BMMMM
,jMMMMMMML,
jgggg MMMMMMMMMMM pgggg
MMMMMMMM MMMMMMMMMMM jM0MMMMMf
jMMMMMMMMMML jMMMMMMML MMMMMMMMMMM
jMMMMMMMMMML @@@@ MMMMMMMMMMM
jMMMMMMMMMML yyyyyyyyy MMMMMMMMP
MMMMMMMMgMMMMMMMMMhg MMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf
TMMMMMMMMMMMMMMMMMM
jMMMMMMMMMMMMMMMMMM,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMP
TMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMgr
gr-------------------get that damned dog off the keyboard-------------------gr
yyy
yyMMM
yyyyyyy ,yMMMMM
MMMMMMMyyy yjMMMMMM
MMMMMMMMMyy yjMMMMMMMM
MMMMMMMMMMyg MMMMMMMMP
MMMMMMMMMM jyMMMMMMMMf
jMMMMMMMMMy TMMMMMMMMMf
MMMMMMMMMhy jyMMMMMMM
MMMMMMMMMMyy jMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM jMMMMMMMM
MMMMMMMMyjMMMMMMP
TMMMMMMMMMMMMMMF
TMMMMMMMMMMMMMMgp
jgMMMMMMMMMMMMMMMML
ggMMMMMMMMMMMMMMMMMMhg
MMMMMTMMMMMMMMMMMMM
MMMMMggg0MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMF
gg MMMFpgMMMMNggggf
Mg lgM jMMMgNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
MMMTMMM
MF GR
gr-------------------------------Miss April---------------------------------gr
MMMM0MM0MMM
MM QM
@ ,,,,,,
pgMMMMMMMMMMMMMMMMMMgmy
pNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmy
3MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0
0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
0MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@
MMMMMMMMMMMMMMMMMF
MMMMMMMMMMMMMMM
M M@
yMMMMMMMMg
jMMMMMMMMMMMF
jggggggggggggggggggggg MMMMMGRMMMMMF +ggggggggggggggggggggg
jMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg MMMMMMMMMM@ 0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, MMMMMM@ dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm 0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@
3MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM QMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
0MMMMMMMMMMMMMMMM@ MMMMMMMMMMMMMMMMM
9MMMMMMMMMMMMMMF MMMMMMMMMMMMMF
0MMMMMMMMM0 QMMMMMMMM0
90MMMMMF MMMMMM@
MM MM
Mg d
MMg ,pMM
gr------------------------------Radio-Active--------------------------------gr
jMjM
.. , ,ggMMMB yg
j j 1 j@ gr Mg j0jF
T l j,, , , 1 , , , . MMgy g QjMF
q , l j j ! ! 1 f f 1 ,-! g Q jME!@QL
ypjMMW@ 90gg
MjMMM 9
*M
gr----------------arent you glad youre not a fish!?-----------------------gr
END OF FILE
FILE
GR_COLLY.ASC
images: X1 X2
data: JSON
invert
PREVIEW

SAUCE
 • title
 • You're Phat!
 • author
 • Grim Reaper
 • group
 • Mistigris
 • date
 • 1996-03-05
 • comments
 • datatype
 • character
 • filetype
 • ascii
META - TAGS

copy tags navigation report a problem