.., aa aaa aaa //i/aa ,,..
,gSS
lXXlli:
XXllii,
XXll.
Xlli:
lXliiii
lXlli:
lX.
Xlli:
Xlli:
jXl::
j 7l
l
j. .g ,,.. . ,,, ,
,d//j, */,.
7,S: 7Sa ,.
l,+ *SSa ,. , * , .,. ** S jjj S*
/a a .4/.
j7 .4/, ,,.
,7 .,. .47.4S*
*7/ 47
7/,.
. 77 ,..
j/a ,4 .dS* lg,
. 7 l, . ,7 /,.Xl:
. :lliiXX/g* ./Xii l.
j. .XliiilXXSg, .XXlii /.
.XliilXX/. , jjXll.lX ,
7/XlilXXSaSa,ilX.
*llllXjS/./lXlXXl.
/XXXl .lX7 jXlllXXl
a,. l Xl. .4XllX7 .XXSllXl/
7S .lXXll/ .4llii ., ,
Xll .ll: .dj
X/ llll j7
lXX. .Xl. 4/
Xl . k
.lXQ*Xl , ,*, /.
,,... ll ,ag,...,,.,
.47/lX.l : .Sj* , 47 lXX, 7. , .,lS ,47 XXl .Xlii//:,,. . .,
.4 XXX/ . lXXlli// .Sli/.
,dl lX/. 7l,.XligXXli
. 7ll 7 /S*/XXX
.Xl 7Xl . l
, lXX. 7Xl . l X/
7 :XX 7 l
. /XXX l
l lXXl. .l .
* lX. l
7 .
. l
Black Jack .
Mimic l .
,,,. ., .,, . ,,,. .,,, X X . l . .aa. .47
. Xl ./. .4. ,a*/. . / 7 .47
,gg. l j:k 7 . .X/. . 7b.
.77S* *S l jlXl., .7/,,: 4b.l. .l ,.., ,.., ,..,l l l */*. / . . 7. ,7 ,. . , . , .,, deadlock
+o esc
-OR!---------------------------------------------------------------------------
. Xl ./. .4. .,g*/. .4/.7 .4.
,gg. l j:k 7 . . j7
.77S* *S l j S*.4 b,j
l. .l ,.., ,.., ,.., 4,., 7 / . . . *
I wasnt entirely happy with
the first logo I did, so I
ripped off the headliners idea
with the dead... etc thing
instead of a full logo.
esc is putting up deadlock these .
days so of course he can decide
which to use.
Black Jack