#sweart!# by keetar
#sweart!# by keetar
s w e a r t
l .S .ss . l. .
s,l,,l,.. s. . . . s. l s, s,
b, s s s. .s b l..s .l .s
: . s.s . s l l :s. l
, . ktr
:l:
l l
l l
l 4 4
P s s
: P .
s ,sl lP 4
,s .s: :P . . 4
, ,sd 4P .l. 4
lb s s lS 4
:.,.P . 4
l l:, ,sP d,.
: :::. dP , ,s
: :: .: ls. d
: l:l :
Den allsmktiga kanalen sweart fr sig en annan ascii, det var bra lnge
sendan jag ritade ascii jFLAR va ql det r ibland!. Jag skulle vilja passa p
att tacka:
Sephiroth! som fick mig att rita till detta compo plus att han r min polare,
fick lna hans freestyle, skn kille bara.
Vic JA!: , s st.
Keetar aka. ficktjuv -- ss@dif.net