.T ,lTTtg.
.Tt.
i Tt,.
.l .iTTTTTllTTTgg, a.
iT . ii llllTi
.l 7 iiilT T
T ii, iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiili
. , l li
i. 7 Tl.
l i li i
i, T l l
li . Tl i
.li TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
.7,i ll. i
,i 7TTTi 7
7Tllll
T7 7 TTllll7
TT T,TT7
TT ,i 7
* . Ta, .Tl + li
. i illi .,ii
+ga7 ill, iii7
i lll, ,
i l Tttg,. .illTTl. ,il
. i. Ti, a, ,,ggtTllTTlllli. Tllll
ii li l TTllTTTTTTTllllllTt llSl
. lTi iTTllliiiiiilSSl.
T7 .l l7TlllliiiiSSSi
i i i7,iTtiiiS
.. i l. .T, Tlll iTT
T li i i7.Tl.7T7TTTlT T
T i. T.Ti,. .,.. ,i.lllT
l TT ,iTlllTTlllllii
ii i ,iTllTllllll
ilT T*****T TT.
Tl. lTlT i
T illT .
TT lll7 .,aa****T**,
iTl7 ..
+i:TT + .,attTTllttllT7 aT
7il , , TllT, 7
.l 7lllTT***T7 ili
,aT ia+ l7
+Tlll ,i
Tllll ,gaattTTTiaaTTl7
Tl iTll7
Tlll7
**TTTTllllllllllllT7
ds.--------------------------------------------------------------------------------
for reptical, sorry.. couldnt do a font.. but you have to admit
its a pretty cool floating head!
deadsoulmimic
dsoul1@hotmail.com
FILE
ds-mim05.asc
images: X1 X2
data: JSON
invert
PREVIEW

SAUCE
 • title
 • author
 • deadsoul
 • group
 • mimic
 • date
 • 1998-09-16
 • comments
 • datatype
 • character
 • filetype
 • ascii
META - TAGS

copy tags navigation report a problem