Deadly Intoxication Ascii by Tae
Deadly Intoxication Ascii by Tae
::::::::::... /.......te ........ / ..::::::::::
ooooo ooo
ooooooooooo oo ::::::: DEADLY INTOXICATION :::::::
oooooooooooooooo oo
oooo oooooooo o
oooooooooooo oooooo o 801553-8644
ooooooo ooo oooo o Lapse World Head Quarters
oooooo o ooooo Whole bunch of sites and stuff
ooooo oooo CiD Net Member Node
oooo oooooo Nok Net Member Node
ooooo ooo oooo oo Sysop: Time Killer Lapse
oooooooooooooo oooo oo
o oooooo oooo o
ooooo o oooooo o
ooooo ooo oooooo
ooo ooooooo o oo o
ooo ooooo oooo oo
ooo ooo ooo o o
oo ooooooo o o
oo ooooo
o oooo o
oooo
oooo
ooo
oo
o