lost lands by dead soul
lost lands by dead soul
iii
ll
,aTT lii
.. ii T ,aTTTT.
. ii Ta, Ti
.. . il, TTyya,
. ...iiilll li
dead soul TiaiT
a
. .. . . a,. . i.
. . ,,aay,, ,aT + , Mi
. . . TT + a li liMMl .
Ty,TT ,aT, i liliMMMMl i ,
.... . Ta, TT, . T+ liMMMT .l i
..... a, TTMMMMTa, T, +, , liMMMMl T 7
.... i5a, TMMM TTa, + ,
.. il5is, llili. . ., . .,T,
,aill55Ta,Ti.. TTTli. aT . . ,T
.iii55iiTai. .lTa, +. . .++. ,a
. .ill55lT,il. lilMMMMTa +, . , .aTi
.il55iTi TilMMMT,ii . il,lT
..ll5MMMMMiiila TilMMi,l lTiilT
i5TMMTTiMi, TiMMi, li,ilT ,aa5i
. Taa,,TTTl iilMMM ia, iM7, . ,iilTaT,MM5.
.. .TTyyii ilMMM T+ ,aT .,. .TT,aT ,M5.
iTa, . Tli, ilMM ,+ . T Ti ai,aM5i .
a,+ TlliT i, Ti. . l . ,Ti,TMM5...
MTa, Ta, li a, . + .aT,iT5li..
MTTa T+ T .. . .ii. ,TTa TT TMMM5li..
i Ta aT, . .iT ,. yya,+T, ,iT,T MMMM5li.
Ml T ,ilMi .. Ta, TT + ,aMMi,MMMM5lii
Mli T,T,TMi .. il TTMii, ,aiM ,MMMMMMMMMMMMM5li
MMMi T T,M, .ii MMMMMMTTMMTiMMMi MMMMMMMMMMMMM55li
MMli T M, + .., . . lMiMMMMiMMMMMT,M.Ti,MMMMMMT,MMMM5li
MMMi . lM i a iM,TiT,MMMMMMMMMMMMM5lli
MMMi.. .Mi i .. , i Ma Mi ,i,TMMMMMMMMMMM55lli..
Tlli. . l , , ,aT, i . a T , aa MMMMMMMMMM555lli..
li. T M aa i, Ma, ,i , ,iMMT . .
.. . , iMl. aT,i l, TMa,MMMM i i,aTa,iTTa,
. . lMM T,Tl i MMMT,,aTTTa, ,illTlllTi
. il . a ,aTTTT.aMMi, + Tii
i l li, ,T,aTTaTMi, illiiaa,
Tyyy, ,,,, + Ta, ,aT,Til +, TMMilliii.
TT aTMMMMMMMTa,a, TT iMM l.i. ,TlT,MiTii .
. Tli T MMTa.. .illT li. .
T, Ta +a,Ti,a a ,,TTMM . ili i,iMa. T .
a,TTTaTTa, T aaT,TTa, i . 7ill iMMMi .
Ta,.T T,,,T,llii ia,i Til TilMMl i
T ,aaaaa,, MMMTa, illiii TTi, T, ilMM
aTTMMMMMMaM TMMMMa,+ Tli,aa. +. TilMM
,TiMMT,aliTa . ilMi.
..iil lTa aTMMMTai li , iMi,
. ,, , TMMMMi i, iMi
. ,iMMT ,iMMM ,T,TMMM l Mi
. TMM ,lMMTMM ia7TMMi iM
. iMM MMMT T Ta ,aTMi. ,. i
iMMT , Ti iMMM, TiM
aTMM,aaTTa,, . ,Ma . + iMM, ds Tl
MMi iMMMTMT ,MM T,TMM, i l
TT,, MMi ,TMMiiMMT . . lMM, i, Mi T
MM iM ,TTMMT .il , + TMM iMMi
iMM MM,iMT , a TMMMM, . .. Ta .lMT
,aMl ,yTMMM ,. MMT, .. TMMMi a, MT
MM TMMTMT i .. iMMT,.. li. MMi T,
Mi iMMM iMM .iMMMT, .Mi Mi .aTi ,T
. MMM MM . illMMT,M TMMT. ,aT .
. .MMi iMMM TT . Mi ,TMMT.
. ia TM. , ,aMMT, . l TTMMMT,
. .. MMa, T . TMMMi . T +TMMMi.
TMMMTa,i .. MMMl . TMMMi+
Ta . . TMMMi i
... i. TMMMT, a
.. . Ti i TMMM, . , aia,
. . . . , il TM , i
l l. M, aTi T,
il l , TT i, a,
l lT aT,Ti, Ta iT
aT i,
, Ta,
,,aaT ,,aaT TT ,,aaT lTa, ,,aaT +T
Tl ll l. Tl iT Tl
li li l TTTT li
+T i aT
. a ,,aaT.. Tl ,..ai .
Ta i l T . l
li i . Ta ,,aT
l. i l. l yyyyy , l l.
i . i i i. i iaT i
.l . Tl i i
7i i 7i l 7i .l 7i
7l 7 7l .7 i 7l 7 7l 7
+ ++7 +,a+ ++ + ++7 + + ** ++l7 aTi+ + ++l7
L O S T Tl
+,,a + lands +
aTT op: rw
----------cut-----------------------------------------------------here-----
best viewed in VGA mode
for rw, lost lands
greetz : do0dz in ascii you know who you are..
group greetz : mistigris, serial, kwest
deadsoul1@hotmail.com