Psycho City by Darkforce
Psycho City by Darkforce
Darkforce of Integrity presents... Veks Psycho City... Watashi wa mini-sukaato to nii-haiu sokkusu ga dai suki desu! Onnanoko o yoku mimasu. Dakara, zen zen benkyooshimasen. Oh well...