blood island by spinsane
blood island by spinsane
. ., ::i. . , j .::::::::::
::: welcome to : ,.::: .*X@: . ::::::::::::.
:: ...... : lX : :::::::. :,
:: b lood i sland ...:: l: .::... XX ::. . :::
:: ?qp .., ,-*IXXiI.iXXXXXXXXX. :: ...: ::
:: ?XX ., yiiSSXXXXXXXXX:IXXXXX?**YXXXXX/p, ..... :.:::
:XX*::II:iiIISSXXX/ XXH:.
XX ,,, :: qIXXp : :. Y
lXX:YYYYXX/p. 4ISSXXXi /
mmmmyy XSSlYYYXXXXXXi* Y/ ., :ISSXXX: yymmmm
,*X XIXXXXXXXXxxXX:B .:55/. l5SXXXXXS X/-,
,X XXXXX XXXXXXXXXX: :i5SXX 5SXXXXXXXX :XXXX/.
XXXXXS XXXXX.XXXXYYXXXXl X:iXXXX XXSSXXXXXX ,YXXi
XXXX XXXXXXXXX:XXl X:IXXXX SSXSXXXXX5 dISXk :bI
XXXX SXXXXXXXX!XXX5X: XiSXXXX lSSSXXX :ISXXX: XX
XXXS lXSSXXXXXX!IXXXj .g, XYXXX :SIISXl Y/XX* JXX
XXXSS5 :SIXSXXXXXXIXXj XXX XXXX 4iiSX sXSX
XXXI 4SXSXXXXXXXX YX7 / :YYS: :iISSS
XXXSSi /XXXX .ISS5
XXSSI: ,q:p. . : !:U55I
XSYi :XXXXX: / . :iI5II
X5: // XXXXXXX / / i:i
XXSI,/ /XXX/ // Y :
XXSIi: / / // / /
XXX55i / //
XSXXXI T / /Y
SSXXXS / ii:ii
5SXXXX -, : .XXSX
75SXXX O lSSXXX
XXXXX T .q/p. //. ,g,. .lSxxXX
XXXXS / SXXXXX // 5XX::IXXXXl
ll5Sii-4XX/ ./ lX7 : :XxXXD
I, / -sP!Mp**Y :
---------snip---------------------------------------------------------------
Well, I started this in 2017 for you xzip.
Thanks for helping me work linereally, eventually!
It took at least 25 takes lol!
Heres to 2026 and beyond!