XXXXXXXXXXXXXXXXX H A P P Y 2 4 T H B i R T H D A Y ! XXXXXXXXXXXXXXXX
- a.k.a. chris o neil - the godfather of impure!ascii -
xZ T/ ::: // T ::: // ::: T // T ::: / gRK
:. l l :: : l ::
,,x,, l ,,x,,