dIG# by acid^burn
dIG# by acid^burn
gygygygygygygygygygygygyygygyg *gyg*******gyg gygygygygygygygygygygygygygygygygy gygy******* ** * g g * gy gyg *gyg******gg ************** ** g gy gyggygyg gy y * ** lSSl g i Si@iSlSSi@iS i****@@** : ,. Si S ., l gygyg*** l S, Y: P ,S : ** i b. Yl P .d i gyg : b. Yi P .d,.l b l: l d ** : i d b il gy* * **gyi l d: b li : : gygy l P .di b. Y: il i : P .dl lb. Yi li l ** ** i S .d: ib. S: *** gyl .,gSi :Sg,. : ** gylg@SlS@gl gyg gygygygyg gygygygygygyg gyygygygygyggygygygygygyggygygygSSgygygy gygy xz zxzxxxzxz xzxzx x z x zxzxzx x zzxxSxzxzxzxzxzxzxzSzxzxzxzSxzxBUR