Logo Colly 0896 by mass murderer
Logo Colly 0896 by mass murderer
massmurdererfire --
a c t l 1 k3 y 0 u d u n n 0
,a@@@a, i . .. ... .
: : the remix :..
massmfire : ,a@a, . ..:.. ... . . ..:
: e - -- : a :.......: :.. ..
... ... .: Sa, yyyyyyya, , ,ayyyyyyyy.,,,,,,,. :
: ,ayyyyyyyySS, - --,-,S .. : t
: ,Sl lSSSSSSSlm---- - iiiiiii-
:... .. . .illllllli. -- - l illllllli ::
iiiiiiimmmmmmmmmmmm lSSSSSSSl l@aa,,,aa@ --
.. . Smm.. S S SSmS
: - d -- iiiiiii mmmmmmmmmmmmmmmmm mlSSSSSSSl :
: ..... ..... ,aS illllllliyyyyyyyyya,
: :- --: ii -- - -ill--lli- --- -
. ....: : @a,,,a@ liiiil iiiiiiimS
: SmSSS v Smmiiiiiii :
--- :.... ...-- . -- . . . deviate . .. mmmmmmmm, :
. . ..... ........mS.
. .. ...-- ..:- e :
this ansi has been remixed and more fucked up.. origional released in deviate
re-funkdafied in request from muh man blatz --- -
spinal gamma . for defiant/dislogic
: :: a,ayyyyyyyyyyyy,.:::,aa.,yyyyyyyyyyyy. :--- ---
:::: S S , SS : P::: massm
::: :: Saaaaaaaa S ,S ,a@a, S ,S .,d - ---
:::, P,a ,aa ... ,a :: : :: :
:: .... d,. l, ll @ ... a,a :::
::: ii ill .,ggggSi ii : ::
: : liiiil yyyl a : aPil ll liiil ::::
: SSSSa : .,yyyyy. a,a : .,diS :: SlS ::
. .SSS,aa,aMASSMgggSSSgggSSSgg.gggS
. massmfire . . : spinalGAMMA
distorted clarity . for vyking
,a@a, :
yyyy.yyyy.yyyy yyyyyyyyyyyyyyyy a,a yyyyyyyyyya, :
..... S..S iS.., . S . S Sa, . a,a
. .. .,yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy P.: , ...
,i ..... .. . .i .. . . .,dii i gggggggggggggggggggg:: :
lip ,iS:i ,liii .Sa, i liiil yyyyy :iSa,
Sld., ,aSlS PllS PiiS : l .,a y,. PllS ii,
:: : S,dSS ,dllS a,a S ,aS SSS, .,d :
: ggggggggSSSgggS... ,aSggggggSggggga,a :
. .a,a ::
: a,,a : distortedCLARITY
. massmfire
alderaan . for mindcrime greyscale, w00p
::: .. . . .. ... @a,,a@ . . .. l: ......,. ..
:: :.,ayyyyyyyii:: :: ::ayyyii ,aSS,aSi.. :,.
::: :: :: : . : : .. l.:.:::. ::: : : : :: : .: ::: ::.::: .::::
::: lliiiiP ,aSiiiiiPiiiiil ::. :: ::
:. :: Slllld,. ,aSlllSa .,dllllSi::.:::.,aSlS :: .:.: :
:: @a,,a@. :::: : :,aSSSSS ::: :,aS .,aSSSS@a,,a@ : :::
: ::.gggggggggggggg,aSSggggggg ,aSgg,aSSl massmfire ::
:.. . alderAAn .
system shock . for black viper sorry for the wait
, ,a@S S@a, ,a@S S@a, l ll , ll ll ll l
, a a .
aaaaaaa, aaaaaaa,
@a,,,,,a@ , @a, @a,,,,,a@. a,
,a@a, ll ,a@@a,ll l
massm .,aS @.,aSS ,