Blah by Fractal
Blah by Fractal
-------------------------------fractal of fire presents a pic for sirdeaths board blAh. if you want an ascii
pic or font, e-mail me at leet@magi.com. i usually do them for trade or money.
greets to splint, halaster, 1d, sirdeath, cidica, fury, iodine, tsk, defiant,
phaserX, prisoner1, unsane, epidem . . ic, surreal logic, cybernary, nailz.----------- ,y -------------- yyyyy ,
y@@y ,y yy@@@yy
yyP dyyly@@y,
yy@@y dP
yyyy ,yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, y P Q P yy@@@@yy y,QP,, ,y@@yy ,y,y TTTi yy@y byyyd ,T,y
, ! y ,i, ,
, T @ , ,TTT! , byyd
yy yTTTii yy y@ TTTii ,
TTT! bad
TTTiiPQ,Q P y iTTTil , y b yyy iTTii @a ,yy@ yy ! i @yyy,QP, @@yyyy@@yy y , i ,y@yyyyyy@@yy, ,yy@ y @yy ybyd@,, ,yy@Y y bad@@yy yy@y l , @@y ll l , ,yy , byydP ,y@ : y@ baad y bdP y@bad ::: y ,:::::::::::: y ::::::::::::: . :. yy yyby@ .::.::: :: : : : :. yyy@ ..:: : :. . : . yyyyyy@@yyyy@@@ ::: : :
. -fr!@ ggggggg --- . --------------------------- . --ggggggggggyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy------------------------------------------- , y@@@yyy , y@y y yy@@yy
y yyyy@@ , @@yyy yyyyyy
. @@y yy@@ yy@ P
y y . .l l
: byyd : byyd:g
. byyd :byyd ,
y y yy bad y y
b
gg@@@g gg@gg y - frak, -blAh!@
- fire! -