Logo Colly by Dead Soul
Logo Colly by Dead Soul
,aTTa, GGaa,,
:::::: l yyyyy . ,aGTTa info here
::::::.TT ,, Ga aGTT TT T if needed
::::::::. ,aTa :: ,,,aaGG
: T,,,aGG,,a
: ,,aG.. ,a
........: ......... ,aTT ...:: yyyyyyyyyyyyy yyyy y
: yyyy : yyyy aT,aTaa :::::::::::: Entropy
: : , T, lT :: ,,+ ggggggggggg
yyyyyyyyy : l, a, ,aT aTT
.......: l ll T lll, TT dead soul
yyyyyyy : i TTG, mistigris
l TTa ds lTaaaa yyyyyyyyyy
op:blank TT,.aTT, +
:XXX-xxxx l ,a , a :::::::::::
aTT :::::,,. ,a , :::::::::::
::::::::::::: ,a :::::::::::
yyyyl ..:. ,,,yyyyyyyy ,al .:. .TTTTTTTlll ...
: . : .... .. :.... .. : ,l :
yyyy T . +++yyyyyyaa ..: ll ll .:.. ,l l .
. a ..:. l l .:. . aa,,aT :
...: . TT l : l :... l. + + .
:. l a, l .. : ll l a ,aT .
...: l + T l, ...:. : .:.l, :.:.
:.. . ...,,,,,,, l : l ds ll ...: l :
,,,,,,yyyyyyyyyyTTTT,,,,,,l :. l Ta
.:... . .... ... ...... . .: ..... . ...: ,l,aTl
: :..:..:.....: .. .....: :........: ...:.....:... : aT... ..:...
. : Legion Of : Knights : ...: ... ..:..
for Iori, his bbs legion of knights 604 hope yah like it.
greetz to everyone in dark, and mistigris..
l8r. ..
.:T TTTTTT.TTTT yy yyyyy:yyyyyy yyyyyyy y y : : yyyyyyyyyyyy:yyyyyy:
: ..........: . . TTTT . :
: .,aa,. . ..: TTa,. . yyyyyyyyyyyyyyyyyy .
..: . ,aa, :. a, yyyyyyy y y . ..:
: ,lTTTTa . TTTTl TTTT .
Tyyy Tl, y yyyyy,T . ..: ... .
TTTT gggg TTTT yyyyyyyyyyyyyyyyyyy . ...
ll l yy yyyyyyy :
yyyyyyyyyyyyyTTy, .yyyyyyyy aT: . :...
gggggggg l l : y yyyyy yy :
T, TaaT , Taa .yyyyyyy ggggg. TTTT ..:
TTa ,aTl TTTT l l TTTT l .
..:..T TlTa aTl Ta, ,aTl :
:. l l T T TT :
: o T de TT TT lay TTTT ds. :
: yyyy . . yyyy .
: T TTT TTTTTTT T :. : TTTTTTTTTTTTT TT T . TTTTTTTTTTTTTTTTTT TT T
TTTTTTTTTTTTTTTyyaTTTayyyaTTTayy+,, :::::
,aTl +, .,+
T,aT TTTTTTTT ....... l , + ,TTT iiiii
l llllllllliiii ,aT ,alllllll
l T l ,l T
l,T, ,aTTTT Ta, TTa
l,a l.. l lTa .aT ,ll
l l ... l ,aT
,aT,alT.aTT.::: ,T Ta, l
yyyyyyyyyyyyyyy ,l.TTTTTT l l
iiiiiiiiiiiii T TTTTTTT aTT,lT
lllllllllllll + ,TTT .aT,llaTa
yyy yy TTTTTTTTTTTTT dsmistTTT l,aaaaT
legion of knights aa TT l
yyyyyyyyyyyyyyyy
T
aaaaaaa,,,,
l l
,,aaaaaaaa,, l
a , ll
l ,lT
l laa l
l lTaaaaTl l
l ds l
,,,,aaaa l
s p T o o f
a ,aa, l a
l l aaal TaaaaT ,
l aaa l
l ,aal
l,TTTTTTT, l
,aaaaa,,,,,,,,,,T