asciiart
iks
titan
CODEX PRESENTS
GAME NAME...............c................COMPANY
RELEASE DATE.: XX/XXXX PROTECTION.: XXXXXXXX
DISCS........: X GENRE......: XXXXXXXX
copypastethisline
copypastethisline
CODEX is currently looking for:
NOTHING BUT COMPETITION.
Are you ready?
asciiartbyiksoftitancrewforever