fEAR oF dEATH by m00p
fEAR oF dEATH by m00p
,,,,,::::cclllooooooddddxdddxxxdxkkkkkkkkkOOkkOOOOkkkkkkkxxxd..
,,,,,,,:::cc:::ccloodddodxdxxxxdxxkxxxxxkkkOOOkkkOOOOOOOOOOOOOkkkxddd.
,,,,:,:::cllllldooddooddxxxkkxkkkkxxkkkkkOOOOOOOkOOOOkkOOOOkkkxxxxdd
,,,,:::::llollododddddddxxdxxxkkkkkkkkxxxxkkOOOOkkkOkkkkkkkkkkkxxxdd
,,,,:cc:ccclodoooxddxxxxkkkxoxkkxkkkkxxkkkkkkkkkkOkkkkxkkkkkkkkkkkxdxx
,::::clccoodxxxddxkxxxdl. .,ldxkkkkkkkxkxxkkkOOkkkddx
::::llccdxdooddkxxl. .dkkOOOkkkkkkkkkkkkkkxx
,,,,,::clooddddodxxo. . xOOOOOOkkOOOkxxkkkkk
,::cclccldooooddddl. .....,,.,.. .ckOOOOOOkkkkkkxkxxx
:::c:clollodooxxxdd ...:doc,.::c,,.. dkkkkkkkkkkkxkkxd.
.::::ccloooodxdxdddl. ,okcloddd,oxcc,ll:... .okkkkxxxxkxxxxxd
.:::::clooodxxxxxcc, ..,:ccdoxooddxloood,xl.. .lxkkxxxxdxddddd
.:ccccclooddxxooo: .coldOkodoooddoxdxdo,do:.. .dkkxxxxxxxdxxd
.c::::clloodddddo. .:oddXKOkxddcdddOOKOx:odo.. dxkxxxxxdddod.
.:::::cloddddxxdc .:lo0kX0OOkdoldxXXNXOdlO0c. ,okxkkxxddddo.
.::cllodooo:. ..:xdxOdxO0dl.ckKXNNXKOckOol. .l,xxxxxddddol.
.ccodoodc:. lxdccddd0NKOcx0XXO00kdllcd.l: cdxxxxdooddo.
.....lloodolc. .:. ..xKkxoxkKOc::c:,.:d, .odxkxoolodol.
.,,,.lloddco: .o:olodk, .. .dxddoolloll.
.,:cllllco. ., ,xckd .. .lxxddddooll.
clcccc:.. .,,.......odclkKx, ... .:. .olodddoololc.
::cccccc,. .,,cxoxxkOxooclx0Kkl,:lloccd. :doddooollcc.
.::cclll:,, .,..lo0KK0o..,ooOxxxxoc,,:, . .cldxddolccl.
:::::::loo:,. .,c. :kdO: loodcc....c:c. .codolc::.
.:::::::ccclcl,. .......,lolxc. .lcloc ..... ..:lolc:c:.
.::::ccclcl ::clol:do.. . .:ll::.
.,,,::cloc:.. ...........,. . .ccllc::cc.
,,,,,,clclc:... ..cooc.cl:,, ....l:cc::::.
,,,,,:c:c,.. .... ....:c::::,.
,,::cc,,.. ...,:::c.
:cc,,... ....,:,.
.:cc::... . ..:c:,.
,c:::::,.. ....,:::c:.
,,,,,,,c:,... ....,:,,....
,,,,,..Fear of death is ridiculous because as.....,,..
,,,,...,.....long as you are not dead you are......,......
......................alive and when you are dead. ....,,.....
.....................there is nothing more. ..............
...........................to worry about!......,,,,,,,............
. . ... . ....... ..................+O m00p
cALL tHE sLiME ciTY BBS ... .....sLiME ciTY BBS
telnet://bbs.retrohack.se . . .... .
2tB rETRO wAREZ - eCHOMAiLS .
tONS oF dOOrs - sCENERS oNLY