phz+kip
:: b+ss+d: *b
:: db. .+.
.db .db.
.dlb .db.
+l:bb.db.
+l bP db.
+ll TT db.
: ::::+l: gggggggg
+l
M E R G E , bpopasc2
m shape by kipsake, rest by phz bpop!ascii
a zaokraglenia i tak po pizdzie...
beepop@chickmail.com
dla gardnera :