sponge colly by zubfatal
sponge colly by zubfatal
s p o n g e
.milimmmmmmmmmm ilmmmmm. mmmmmmmmmmmm.
.:il : i
:ill il :illi: l li:
i i ili: i
li: li: l l i l
li: i l .mm. mmmml
mml immli i: mmm lmmmil
.mm mi zb! .mmmmmii mmli .mmmmm
:il mmli il4l..mmmmil
4l..mmmmm7 ------ ---.
sponge v1.0 - by zubfatal - mirc v5.6
-------------------------- dd/mm/yyyy -
--------------------------------------------------------------------------------fileid.diz for my mirc script sponge - yes it is colored.
. i : ,
: ,ii:. i .,++.
.,i,..,:illi:,. .ili. .,il: o0 :
iiSli:,. .,illi:,. .,ili .+
.sSSs.ilil4l :
+ . .sSSs..sSSs.7ls..sSSs..sSSs.! .
.4Ss. : :
. Ss. i .
l,,d74SssS7 l 4SssS7.:
:..mmmmmillimmmmmmmilimmmmmilim immmmmmmmmii
,ill.4SssSS7.zb!
l47474limmmmmmmmmill:
i s 474l p 47 o n ! g 4: e
: : 7 l : l74 .
l ! . ! l7
--------------------------------------------------------------------------------yet another sponge logo, for my mirc script sponge .. weeee i kinda
like this one ..
.,i:.,,.
.:i.sSb.:i:.
:.i.:i .:ili:.
: :l :il. :illi:.
:i.i..siSs.:ili:.
.,s 4i. .:i:.i.:il:
.i :.7.:ili: l :ili. .:ili::ili:.
li,.,sl7,.:il:.li.:illi:..,:illi:.siSs.:i:.
:.SS.ds,s7.:i:i:i.:ii:.i.:i:
:lli::i: l7+.li:.,s@SSs.: .:i:
:illi:.l .siSs.i. li:.:i:
:ili:.4l. .:ii:.i. :i: lzb! ,sl :i:.
li:. :: :illi: :l :i. .:ili:.
:i:.d.:.:ill:.l. :.7,.,s7 :illi:.
:i: l.:i:.s,,s7.l : .:i.i .siSs,.:li:
:i:..:il::li:. . ,.:.4ls,.,il.i.ili:.4i.i:
:ili: :illi:.,s7.:ii:.SS. lis,..,:i:..i:
:illi::::::ili::illi:illi:.:..sSii:
sp0nge c ZubFataL :illi:.Ss..s7 i:
:illi:..:il
for my mirc script sponge - dont rip it!
- zubfatallagkage@microsux.dk