TDT Eastern Cou
rier Home - IUD
Distribution Site - 8
00+ Megabytes On
-line
USR v.32bis Du
al - Celerity/Cel
erityNET
SysOp: Asmodeus -
CoSysOp: The Ne
cromancer - 31334
94933
The Malevolent Trick
ster ACiD Productions - DTC - o1/24/92