ejahan butabei die fische a
ascii collection by gentleman2xl l
we presenteren u graag deze nieuwe ascii show
het bevat 37 logos en geen ezelstront
/ Een geslaagde Pasen op de online revis10n wordt aanbevolen
l/ blij gejuich
greetz2all!
l
- 2XL CREW -
/ / / / / / l /
/ // gm
l/
- ABYSS - //
/ / / l/ l/
/ l //
/gm
l
- ALCATRAZ -
/ . / / . l/ l . /
//gm
l/
- AMIGASCNE.ORG - //
/ / // / l/ /
gm /
/ / / / / l/ / / / l / /
l/
- ANIMATORS - //
/ / // / / / / - / l/
/ . / . l/ / / l / /
gm //
l
- BITFELLAS -
/ / / // / / / / / l/
/ / l/ . / / /
/ / / / / l/ / / / l / /
gm // //
l
- BLACK MAIDEN -
gm
l
- BOMB. -
gm
l/
- BRAINSTORM - //
/ / / - / // l/ / / - /
/ l . / / / / l/ / / l
// Ygm //
l
- CNCD -
/ / / . l / / / /
l/ /gm
/ / / / l / . / /
/l // /
/gm
l/
- DEMOZOO.ORG - //
/ Y / Y // / /
/ / / / / l / / / /
gm
/ / / / / l/ / / / l / /
l
- DESIRE -
/ l/ // - /
/ / / / / / l
//gm
l/
- FAIRLIGHT - //
/ . / l / / / / l/
// //gm
l/
- FARBRAUSCH - //
/ / - / / / - / / / / l/ / / /
/ . l l . / / / / / / / /
Y/ // gm //
l
- FLOPPY -
/ / / l/ l/ /
gm/
l
- FOCUS DESIGN -
//gm
l/
- HAUJOBB - //
// gm /
l
- INSANE -
/ // l /
gm
l/
- JORMAS - //
/ / - / / l
/ / / l . / /
/ // gm
l
- JUMALAUTA -
/ / / . . / / l/ .
/ gm
l
- LEMON. -
gm/
l/
- LOONIES - //
/ / / / / // l/
/gm
l/
- MERCURY - //
/ l / / / / l /
/ / l /
gm //
l
- NAH KOLOR -
/ . / / / / / / l
/ Y gm //
l/
- NUANCE - //
/ gm
l
- PARADISE -
/ / / - / // l/
/ l/ . l . / / / / /
Y/ gm
l
- POO BRAIN -
/ l/ / / / / / / l . /
// Ygm
l/
- POUET.NET - //
/ l/ / / / / l/ / l/
//gm // /
l
- REBELS -
/ - / / / / / l
/ l / /
/gm
l
- SCARAB -
l/ / / / / /
/ / / / / . l .
Y/ gm
l/
- SCOOPEX - //
l / / / / /
/ / / / / / / l/ /
/gm
l/
- SOFTWARE FAILURE - //
l/ / / / / - /
/ / / / / l/ / . l
gm Y/
/ . / / / l
l
- SPACEBALLS -
l / / / / / / / l
/ / / l/ . / / . / /
gm
l
- THE ELECTRONIC KNIGHTS -
/ l/ /
/ / / / l/ l / / / / /
/ // / / / / l
/ / / / l/ / /
//gm
l/
- TRAKTOR - //
/ l/ l . l/ / / l
// gm //
l/
- TRSI - //
/ / - // // l/ / - /
/ l/ l / / / l/ . l
// Y/
/ - / / l/ / / / / - /
/ l / / / / / / / l/ / / l
/gm
/ / - // // l/ / - / / - / /
/ l/ l / / / l/ . l / l / /
// Y/ //
l/ / / / / - / / // / /
/ / / / / l/ / / l / / / /
gm// /
/ / - / l/ //
/ l/ l / / /
//gm
l
- UK ALLSTARS -
/ / / / / / / l/ / / / l/
/ / / / . / / / l/ . l / /
gm Y/
l
l/
l